Este blog no pretende ser una recopilación de páginas relativas al mundo de la educación, para eso ya existen muchas webs que cumplen de sobra con esta función. Mi única pretensión es compartir mis experiencias y aprendizaje en este campo tan fascisnante de la psicopedagogia

Seguidores

ENTRA EN LA NUEVA PAGINA DE GUIAS PRACTICAS

24 de julio de 2010

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

L’objectiu del sistema educatiu en la escolarització obligatòria per donar solució als alumnes amb necessitats educatives especials, encara resta molt lluny d’assolir-se.
En principi la democratització del sistema actual permet que els alumnes tinguin les mateixes possibilitats de formar-se. Els alumnes amb dificultats necessiten una discriminació positiva respecte la seva formació, una de les tasques a fer a les escoles seria l’ acció preventiva, per tal d’ensenyar a cada alumne segons les seves necessitats.
Caldria doncs, dintre d’aquesta acció preventiva, un suport al professorat vers els dèficits, habilitats, aptituds i en definitiva tot el compendi de capacitats d’aquest nens. Amb la figura del psicopedagog a les escoles que orienti i ajudi a plantejar un sistema adient per cada necessitat ajudaria a que aquest nens assoleixin amb èxit l’ensenyança obligatòria.
Si fracassem amb els recursos els aboquem al fracàs escolar, però si bé és cert és que a les escoles en molts casos hi ha aquesta figura, sobre tot fen referència a les concertades, aquesta figura entra dins la ràtio de mestres/alumnes, pel que a més de les seves tasques, també dona classe, fa tutories i en moltes ocasions un llarg etc... així que en trobem que al final per atendre a tots els nens amb dificultats té, en el millor dels casos, un dia a la setmana. No cal dir que és del tot insuficient.
Per molts alumnes la falta d’un planejament d’actuacions precises des d’un primer moment, i de vegades durant tota l’escolarització fa que l’alumne, sigui víctima d’un ensenyament inapropiat al que aboquem al fracàs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario